Borgman als kunstschilder

Borgman bekijkt één van zijn schilderijen (1968).

Borgman bekijkt één van zijn schilderijen (1968).

 

Borgman begint pas rond zijn dertigste met schilderen, en blijft dit doen tot zijn tachtigste. Hij schildert zeker 400 schilderijen, waarvan de meeste zeegezichten zijn. Zijn mystieke marines blijven lange tijd onderbelicht, omdat hij zich met name op zijn natuurgeneeskundige praktijk richt.

Borgman, die zichzelf als occult schilder betitelt, gaat uit van zijn rotsvaste geloof in het goddelijke. Schilderen is voor hem als het waarnemen met de ziel: zijn ziel verlangt naar wijdheid, en die wijdheid vindt hij terug in de zee. Om die reden schildert Borgman gedurende vijftig jaar de zee, in al haar wonderlijke facetten.

Van Borgmans schilderijen gaat volgens sommigen een helende werking uit. Anderen zien er voorspellende boodschappen in. Vaststaat dat Borgman zijn fascinatie voor de zee als de oervorm van alle energie waaruit alle leven voortkomt, op ongeëvenaarde wijze tot uitdrukking laat komen door middel van een uitbarsting in kleuren en sferen die levenskunst uitstralen.

De Rijksdienst voor Kunstdocumentatie in Den Haag heeft in haar archief onder meer (pers)documentatie van de tentoonstellingen van schilderijen van Borgman, afbeeldingen van zijn schilderijen, en fotomateriaal dat hij gebruikte als inspiratiebron.