Borgman als dichter

Borgman op jonge leeftijd.

Borgman op jonge leeftijd.

Borgman is nog maar achttien jaar oud, als hij debuteert als dichter met het rondeel ‘De dood is nabij; de nacht is daar’. In januari 1908 verschijnt zijn gedicht in het literaire tijdschrift Europa, uitgegeven onder leiding van Johan de Meester. Al gauw volgen er meer publicaties van zijn gedichten, onder andere in De Nieuwe Gids van Willem Kloos. Vier jaar na zijn debuut, verschijnt in 1912 de dichtbundelVerzen. Borgman wordt een vaste medewerker van De Nieuwe Gids, voor zeker tien jaar lang. In 1910 publiceert Borgman ook nog onder het pseudoniem ‘Yszon’ een bescheiden boekje met enkele prozastukken, getiteld Doods-schaduwen en Lichtlijnen. (Een exemplaar hiervan is te vinden in de collectie Johan Borgman bij het Gelders Archief in Arnhem.)

Borgman heeft diverse contacten in de literaire wereld. Ook is hij lid van de Vereniging van Letterkundigen. De Tachtiger Lodewijk van Deyssel is dan voorzitter. Door Borgmans medewerking aan De Nieuwe Gids is hij ook goed bevriend met Deyssels mede-Tachtiger Kloos. Door onder andere deze contacten, wordt Borgman ook wel eens gerekend tot de jongste Tachtiger.

Als hij de dertig nadert, wordt zijn interesse in het dichten getemperd – dit is rond de tijd dat hij met zijn genezerspraktijk begint. Wat later in zijn leven komt de expressieve kant van Borgman weer naar boven. De dichtkunst laat hij dan voor het is, en richt hij zich op de schilderkunst.

Exemplaren van Verzen zijn nog steeds te vinden in de collecties van de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Groningen en Nijmegen. Ook het Gelders Archief in Arnhem, de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig Museum in Den Haag hebben diverse exemplaren. Tevens heeft het Letterkundig Museum in haar collectie de originele handschriften van Borgmans gedichten, enkele foto’s van de jonge dichter en delen van correspondentie met onder meer Willem Kloos, P.C. Boutens, Willem Moll, Leo Simons, Van As, F. Bastiaanse, A. Delen, Jan Greshoff, Jan Toorop en W.H. Werkman.

De afdeling ‘bijzondere collecties’ van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bezit een brief van Borgman aan Albert Verwey van 8 augustus 1909, alsmede negen brieven van Borgman aan Frederik van Eeden uit de periode januari-maart 1915 en augustus-november 1919.

Cover van Doodsschaduwen

Cover van Doodsschaduwen.

Cover van Verzen

Cover van Verzen.